Fiscaal advies

Veel ondernemers beschouwen belastingen als een ongrijpbare materie. Toch is het belangrijk om er grip op te krijgen. Want hier liggen veel kansen …

De bedrijfsnaam zegt het al: wij hebben een team van belastingadviseurs. Stuk voor stuk zijn het specialisten die ondernemers en ondernemingen helpen bij het optimaliseren van hun fiscale positie. Een van hen wordt uw persoonlijke adviseur. Voor elk fiscaal probleem zoekt uw adviseur een passende oplossing. Daarnaast bespreekt hij/zij met u hoe uw fiscale mogelijkheden optimaal benut kunnen worden. De adviseur komt bovendien op voor uw belangen en treedt namens u op als deskundige gesprekspartner van de fiscus.

Bedrijfsovername

Gaat u een bedrijf overnemen? Of bent u juist van plan uw onderneming te verkopen? Dan is deskundig advies geen overbodige luxe …

Zowel bij een bedrijfsovername als bij de verkoop van uw bedrijf moeten heel wat zaken geregeld worden. Een goede prijs bepalen is uiteraard belangrijk, maar er komt nog veel meer op u af. Denk alleen al aan het tijdschema, contracten, personeelsoverdracht en juridische consequenties. Op dit complexe traject kunnen wij u van begin tot eind begeleiden en adviseren.

Accountancy

Jaarrekeningen samenstellen en financiële administraties voeren: allemaal taken die een accountant kan uitvoeren. Maar wat doet een accountant nog meer?

Onze accountants zijn mensen met ondernemersvisie; ze weten wat ondernemers beweegt en wat voor ondernemers belangrijk is. Daarom is uw accountant een waardevolle sparringpartner. Wanneer de accountant de jaarrekening voor u heeft samengesteld, heeft hij/zij een duidelijk inzicht in hoe uw onderneming ervoor staat. Bovendien heeft uw accountant ook kennis van management, organisatie en fiscale zaken. Aan de hand van de jaarrekening kunt u samen spreken over verbeterpunten, ambities en de ontwikkeling van uw onderneming én over de concrete stappen die u daarvoor kunt zetten.

Jaarrekening

Een jaarrekening lijkt op een geschiedenisboek; het is een verslag van wat verleden tijd is. Wat kunt u daar in de toekomst mee?

Meer dan u misschien denkt. De jaarrekening is namelijk niet alleen de afsluiting van het boekjaar, maar ook het vertrekpunt voor toekomstgerichte beslissingen. De jaarrekening vertelt namelijk veel over de ruimte voor investeringen en de mogelijkheden voor fiscale optimalisatie en rendementsverbetering. Uw accountant helpt u graag om de jaarrekening met ‘ondernemersbril’ te lezen!

Administratie

De meeste ondernemers hebben niet veel met de administratie en dat kunnen wij goed begrijpen. Daarom helpen wij er graag een handje bij!

De administratie is het hart van uw financiën. Als die goed en tijdig wordt bijgehouden, komt u nooit voor verrassingen te staan. Alle zaken die cruciaal zijn voor de financiële gezondheid van uw onderneming heeft u dan in beeld. Of het nu gaat over winst en verlies, debiteurenstanden, voorraden of wat er nog aan leveranciers betaald moet worden: u heeft inzicht en overzicht. Houd daarom uw administratie up-to-date. Als u dat liever niet in eigen beheer doet, dan kunnen wij het van u overnemen.

Bedrijfseconomisch advies

Als ondernemer bent u voortdurend bezig om processen en prestaties te optimaliseren. Daarbij ondersteunen wij u graag met bedrijfseconomische adviezen, gericht op het structureel verbeteren van het rendement van uw onderneming. Omdat diverse factoren het rendement beïnvloeden, zijn er verschillende soorten adviezen. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan over kostprijsberekeningen, rendement op geïnvesteerd kapitaal, investeringen en efficiencyverbetering.

Financiële planning

Wat gaat u doen in de tijd na het ondernemerschap? Heeft u voldoende inzicht in uw financiële situatie? Weet u wat u aan financiële middelen nodig heeft om te kunnen stoppen binnen de termijn die u voor ogen heeft? En hoe maakt u daarvoor de plannen? Het zijn vragen die elke ondernemer zich wel eens stelt. Als u ze met uw adviseur bespreekt, dan kunt u samen tijdig toewerken naar een oplossing op maat. Daarin wordt het moment van stoppen gecombineerd met het zeker stellen van uw financiële situatie. Als u nu advies aanvraagt, profiteert u daar straks van!

Inzicht geven in financiële toekomst (zakelijk/privé)

Grip op geld is belangrijk, niet alleen voor nu, maar ook voor later. Het is noodzakelijk dat u als ondernemer vooruitkijkt en rekening houdt met geplande én onverwachtse gebeurtenissen. In elk mensenleven vinden immers veranderingen plaats die grote financiële gevolgen kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de koop van een eigen huis, gezinsuitbreiding, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of pensioen. Zonder vooraf getroffen maatregelen zijn onvoorziene gebeurtenissen moeilijk op te vangen. In veel gevallen is het lastig om direct de uitgaven aan te passen en in balans te houden met de inkomsten.

Wij helpen u om te anticiperen op de financiële impact van onvoorziene, ingrijpende gebeurtenissen. Samen met u schetsen we een beeld van uw financiële situatie op zo’n moment, zodat u weet wat u dan kunt verwachten. Vervolgens kijken we met u naar (aanvullende) maatregelen die u nu alvast kunt nemen. Zo kunt u veel zorgen en problemen voorkomen.

Ook bij geplande omstandigheden, zoals pensionering en sabbatical, is het zaak dat u het hele financiële plaatje kunt overzien. Ook hierbij kunnen we u helpen, zodat u goed voorbereid bent.

Estateplanning

Maakt uw bedrijf structureel winst? Wilt u uzelf en uw naasten verzekeren van een goede financiële toekomst? Dan is het zinvol om met een specialist te kijken naar estateplanning – ook wel vermogensplanning of nalatenschapsplanning genoemd. De specialist zal allereerst met u nagaan of de huidige juridische, fiscale en financiële situatie van uw bedrijf nog optimaal is. Ook de privéfinanciën worden onder de loep genomen. Diverse vragen komen daarbij naar voren. Kunt u bijvoorbeeld een deel van de winst inzetten voor een goede oude dag of het voorkomen van calamiteiten, zoals inkomensderving door arbeidsongeschiktheid (financiële planning)? En weet u wel zeker dat u het opgebouwde vermogen zo voordelig mogelijk overdraagt aan uw erfgenamen?

Estateplanning begint dus met het in kaart brengen van uw situatie. Vervolgens optimaliseert u uw testament, huwelijkse voorwaarden, levensverzekeringen en schenkingen. Met deze fiscale optimalisatie bent u er overigens nog niet. De juridische kant moet ook waterdicht geregeld worden. Het is maatwerk waar veel bij komt kijken, maar dat ook veel oplevert. Met een goede estateplanning weet u namelijk zeker dat u de zaken voor uw naasten goed geregeld heeft. Dat geeft rust!