Salarisadministratie

De salarisadministratie is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Hoeveel tijd en menskracht wilt u daarvoor inzetten?

De salarisadministratie kan behoorlijk tijdrovend zijn. Wilt u er als werkgever niets mee van doen hebben of wilt u er juist zo nauw mogelijk bij betrokken zijn? De keuze is aan u: in goed overleg stemmen wij onze (online) dienstverlening af op uw wensen. Hoe u ons ook inzet, één ding is zeker: de periodieke verwerking van uw salarisadministratie gebeurt snel en zorgvuldig.

Loonaangifte

Periodiek moet de loonaangifte ingediend worden. Sinds kort kunnen ondernemers dit uitsluitend nog doen met eHerkenning. Hier zijn kosten aan verbonden. U kun dit ook door ons laten verzorgen. Wij zorgen er dan voor dat tijdig de juiste aangifte wordt ingediend en dat u op tijd op de hoogte bent van de betalingsgegevens.

Arbeidsrecht

Als werkgever wilt u goed omgaan met uw werknemers. Wat goed is, is echter niet altijd zo gemakkelijk te bepalen.

Als ondernemer en werkgever krijgt u dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke vragen. Hoe gaat u om met zieke werknemers? Hoe ontslaat u een niet-functionerende werknemer op zorgvuldige wijze? Hoe kunt u reorganiseren? Deze vragen kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn. U wilt rekening houden met de belangen van uw werknemers, maar ook uzelf en de onderneming beschermen wanneer het onverhoopt misloopt.

Voor veel vragen kunt u direct bij ons terecht. Daarnaast werken wij samen met een aantal juristen arbeidsrecht. Zo zorgen we ervoor dat er een oplossing komt waarmee u verder kunt.

Loonkostensubsidie

Wilt u nieuwe werknemers of leerlingen aannemen? Dan loont het de moeite om na te gaan of u voor een loonkostenvoordeel of subsidie in aanmerking komt.

Voor nieuwe medewerkers heeft u in sommige gevallen recht op een loonkostenvoordeel of een subsidie. U komt mogelijk in aanmerking voor een loonkostenvoordeel of subsidie wanneer u iemand aanneemt die een arbeidsbeperking heeft, een oudere werknemer is of een leerling of student is die u een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbiedt. Ook als er op de werkplek extra voorzieningen voor medewerkers nodig zijn, kunnen – afhankelijk van de omstandigheden – vergoedingen worden gegeven. Samen met u kijken wij graag naar de mogelijkheden.